Personlig performance

GN011

 

Her kan du læse nogle eksempler på kurser jeg har afholdt for ledere, mellemledere og medarbejdere i erhvervslivet:

Kursus i Formidling og kommunikation

Hvorfor er nogle mennesker så interessante at høre på?
Hvordan bærer de sig ad med at holde en times oplæg, så det føles som fem minutter?
Hvad er det, de gør, som er så engagerende og inspirerende?

Nogle mennesker kan bare det dér. Som om de er født til det.

Men meget af det kan læres. Det kræver bare, at vi ved, hvad formidling består af og kender vores egne virkemidler. Og så en vis portion mod.

At formidle et stof på en interessant, nærværende og udbytterig måde er en kunst, som indebærer andet og mere, end at vi har styr på indholdet. Effektiv formidling kræver, at vi er levende og i kontakt med os selv og tilhørerne, sådan at de ikke bare hører det vi siger, men også sanser det.

Krop, stemme og udtryk

Formålet med kurset er at sætte fokus på vores måde at formidle et stof på. At forøge vores opmærksomhed på- og forståelse for – at formidling består af langt mere end indholdet af det sagte.

På kurset fokuserer vi på netop det, der ligger uden om ordet: Krop, stemme og udtryk. Vi arbejder med, hvordan vi med krop og stemme kan skabe større nærvær og gøre os i stand til at formidle et budskab med langt større præcision. Alt i alt redskaber, der kan gavne hele vejen rundt i det daglige arbejdsliv.

Vi mennesker lærer som regel langt bedre ved at erfare end ved at lytte. Derfor er kurset først og fremmest oplevelsesorienteret. Vi skal på gulvet og afprøve, hvad der virker – garneret med relevant teori for at sætte en klar forståelsesramme.

Kommunikationsredskaber

Kurset henvender sig til erhvervslivet og virksomheder, der har et ønske om at udvikle lederes og medarbejderes kommunikationsredskaber. Selvom kurset har formidling og kommunikation som det primære fokus, vil både ledere og medarbejdergrupper kunne opleve hinanden på en ny måde til gavn for den daglige trivsel.

 

De snakker med, når vi taler – et lederkursus

Alle ledere er, hvad enten de vil det eller ej, konstant eksponeret blandt deres ansatte. Medarbejderne vil tolke på måden chefen siger godmorgen på, de vil censurere i deres snak, så snart han/hun træder ind i kantinen osv.

Derfor er det væsentligt, at den enkelte leder får en opmærksomhed på, hvad han/hun formidler alene i kraft af sin krop, stemme og mimik.

Dag 1

Teori
Dagen starter med en gennemgang af, hvad der egentlig foregår mellem mennesker, når de kommunikerer. At vi, mens vi taler om en sag, også tolker på den andens kropssprog, mimik og stemme. Samt har en indre dialog kørende.

Der vil blive rørt ved teori omkring hjernen, hvordan vi opfatter en situation i forskellige lag.

Opgaver
Forskellige interaktive opgaver, der tydeliggør betydningen af kropssprog. Deltagerne bliver engageret tilstrækkeligt til, at de oplever forskellige følelsesmæssige udsving, f.eks. frustration, irritation, morskab, forløsning og lignende.

De vil undervejs få en forståelse for, hvad der giver henholdsvis høj og lav status. Alt foregår på gulvet, og deltagerne vil gennem deres egen feedback på øvelserne opdage alt det, deres krop godt vidste i forvejen. Nu har det blot fundet vej til bevidstheden.

Dag 2 (med pianist)

Solosang
Formålet med at synge er at udfordre lederne på et område, hvor de fleste er på gyngende grund. Det handler ikke om at præstere sangmæssigt, men om at formidle gennem et andet udtryk, end de plejer. Indhold i f.eks. et oplæg tager oftest sit udgangspunkt i det intellektuelle, dvs. foregår i hjernen.

Sang er derimod en fysisk handling. Ved at synge lukkes der uvilkårligt op for andre, følelsesmæssige kanaler. Solosang giver endvidere mulighed for at udforske, hvad der sker med den eksponerede leder under pres.

Da sangen er uvant for de fleste, levner opgaven ikke mulighed for at forfalde til gamle vaner, hvilket åbner op for bedre læring. Derudover er der stor læring forbundet ved at se på de andre. Sidst, men ikke mindst, kan det næsten ikke undgås, at der kommer humor på banen, hvilket finder vej gennem de flestes forsvar.

Deltagerne har mindst to uger i forvejen fået udleveret en sang, de skal kunne.

Dagen starter med en kort krop/stemme opvarmning, hvorefter der arbejdes 10-15 min med hver solosang. Der eksperimenteres med andre måder at formidle sangen på.

I opsamlingen bliver der lagt vægt på, at deltagerne er konkrete i forhold til, hvad de har fået ud af dagen. Har de fået redskaber, der kan bruges i arbejdslivet? Hvilke? Osv.

Hvad siger kroppen?

Alle steder hvor mennesker færdes blandt hinanden foregår der konstant kommunikation, hvad enten vi vil det eller ej. Forskningen viser, at det kun er ca. 7 % af vores kommunikation, der handler om ordene – indholdet – af det sagte. 60 % formidles af vores krop. Manglen på bevidsthed om, hvad kroppen fortæller, danner grobund for mange unødvendige misforståelser.

Derfor er det en god idé at højne fornemmelsen for, hvordan vores krop snakker med, når vi taler – og når vi lytter.

Teori
Dagen starter med en gennemgang af, hvad der egentlig foregår mellem mennesker, når de kommunikerer. At vi, mens vi taler om en sag, også tolker på den andens kropssprog, mimik og stemme. Samt har en indre dialog kørende.

Der vil blive rørt ved teori omkring hjernen, hvordan vi opfatter en situation i forskellige lag.

Eksempel på 1 dags kursus

(med pianist)

Solosang

Formålet med at synge er at udfordre deltagerne på et område, hvor de fleste er på gyngende grund. Det handler ikke om at præstere sangmæssigt, men om at formidle gennem et andet udtryk, end de plejer. Indhold i f.eks. et oplæg tager oftest sit udgangspunkt i det intellektuelle, dvs. foregår i hjernen.

Luk op for andre

Sang er derimod en fysisk handling. Ved at synge lukkes der uvilkårligt op for andre, følelsesmæssige kanaler. Solosang giver endvidere mulighed for at udforske, hvad der sker med det eksponerede menneske under pres.

Da sangen er uvant for de fleste, levner opgaven ikke mulighed for at forfalde til gamle vaner, hvilket åbner op for bedre læring. Derudover er der stor læring forbundet ved at se på de andre. Sidst, men ikke mindst, kan det næsten ikke undgås, at der kommer humor på banen, hvilket finder vej gennem de flestes forsvar.

Deltagerne har mindst to uger i forvejen fået udleveret en sang, de skal kunne.

Dagen starter med en kort krop/stemme opvarmning, hvorefter der arbejdes 10-15 min med hver solosang. Der eksperimenteres med andre måder at formidle sangen på.

I opsamlingen bliver der lagt vægt på, at deltagerne er konkrete i forhold til, hvad de har fået ud af dagen. Har de fået redskaber, der kan bruges i arbejdslivet? Hvilke? osv.

Opgaver

Forskellige interaktive opgaver, der tydeliggør betydningen af kropssprog. Deltagerne bliver engageret tilstrækkeligt til, at de oplever forskellige følelsesmæssige udsving, f.eks. frustration, irritation, morskab, forløsning og lignende.

De vil undervejs få en forståelse for, hvad der giver henholdsvis høj og lav status. Alt foregår på gulvet, og deltagerne vil gennem deres egen feedback på øvelserne opdage alt det, deres krop godt vidste i forvejen. Nu har det blot fundet vej til bevidstheden.

I opsamlingen bliver der lagt vægt på, at deltagerne er konkrete i forhold til, hvad de har fået ud af dagen. Har de fået redskaber, der kan bruges i arbejdslivet? Hvilke? osv.

 

Hvordan f….. opnår vi den der berømte Synergieffekt

Det er vist noget med at én + én gi’r mere end to?

”Hmm… det er meget godt med alt det der samarbejde, men jeg synes egentlig det bliver meget bedre/går hurtigere/er nemmere at gøre det selv”.

Velkendt?

Vi kender alle sammen historien om Lennon/Mcartney, der skabte nogle af verdens mest udødelige sange. Indtil de blev uvenner og opgav samarbejdet. Og vi er mange, der mener, at de ikke sidenhen, hver for sig, komponerede sange, der var ligeså uforglemmelige. Tænk om de havde kunnet blive ved med at befrugte hinanden i stedet for at skilles?

En essentiel bestanddel i at få synergien op at svæve består i at mestre dialogens kunst. Og i at forstå forskellen mellem dialog og diskussion.

Gennem konkrete øvelser vil vi se på, hvad det kræver af den enkelte deltager at være i en frugtbar dialog. Da vi er forskellige mennesker, vil det også være individuelt, hvor vi hver især kan forbedre os.

Vi vil træne aktiv lytning, som er en vigtig bestanddel af enhver god dialog. Og så er aktiv lytning i øvrigt verdens bedste ”scoretrick” – og hvem vil ikke gerne kunne det, hvad enten det gælder om at ”score” en livspartner eller en samarbejdspartner.

I opsamlingen bliver der lagt vægt på, at deltagerne er konkrete i forhold til, hvad de har fået ud af dagen. Har de fået redskaber, der kan bruges i arbejdslivet? Hvilke? osv.