Kunstgrebsinnovation

Den danske, nyskabende samarbejdsmodel, Kunstgreb, har de sidste tre år bygget bro mellem dansk erhvervsliv og den kreative sektor. Projektet har høstet en række internationale priser for at skabe innovation i erhvervslivet.

Niller Wischmann, leder af kunstgreb, siger:
“De mest produktive virksomheder har ansat flere kreativt uddannede og har flere kreative jobfunktioner end øvrige virksomheder. Vores projekt har vist, at det er muligt at udstyre kunstnere med professionelle værktøjer, der gør det muligt for dem at bidrage i virksomhedernes udviklingsprocesser med det, som vi kalder positiv forstyrrelse. De undrer sig og stiller spørgsmål ved det, vi andre er holdt op med at se. Vi har igennem tre år vist, at det skaber resultater i virksomhederne.GN006

Du kan læse mere om kunstgreb her

 I foråret 2011 blev jeg certificeret kunstgrebsinnovatør med karakteren 12

Eksaminator: Filosof og professor Ole Fogh Kirkeby fra CBS (under Center for Kunst og Videnskab).

 Som Kunstgrebsinnovatør kan jeg tilbyde:

• Facilitering af innovative processer – kunsten som katalysator for innovation
• Anvendelse af kunstneriske metoder i arbejdet med at forankre forandringer
• Teambuilding eller Events skræddersyet til den enkelte organisation eller virksomhed

Udbytte:

• Kulturændringer (implementering, forankring og fastholdelse)
• Samarbejder på tværs – sikre et fælles ”Vi”
• Nye produkter – fremelskning og forløsning af virksomhedens skjulte ressourcer
• Effektivisering af arbejdsgange og samarbejdsformer – i respekt for den menneskelige faktor

Et ”kunstgreb” kan være et forløb på nogle måneder, en uge eller blot et halvdagsarrangement.

Feedback fra projekter:

På et 10 ugers kunstgrebsprojekt ,”Moderne at ha hjerne”,under DR2 , havde vi sammensat et innovationshold bestående af halvt videnskabsmænd og halvt kunstnere
Mona El Sayad, neurobiolog:
Jeg har set ting fra helt nye vinkler. Det at komme igennem sådan en proces her, som skal ende i noget helt konkret, men hvor man igennem processen laver de vilde idéer, de vilde tanker og bruger hele sig selv – også fysisk – det har givet mig et helt nyt perspektiv på innovation.I forhold til at bruge hinanden, kunstnere og forskere ….. det har været vældig interessant. For man opdager også, hvad der er ens forcer, både som forsker og også som person. Og det blir måske også mere utydeligt, at der er forskelle, for i virkeligheden … så begyndte vi jo bare at samarbejde. Man brugte bare hele sig selv og lod idéerne flyde. Det har været én stor AHA oplevelse

Det har oversteget de forventninger jeg havde. For jeg føler, jeg har fået en masse med mig, jeg kan bruge i mit videre arbejde. For det er lige meget hvilket felt man er indenfor – så er man nødt til at tænke ud af boksen. Man er nødt til at udvikle sig. Og man er nødt til at turde tænke anderledes – ellers kommer man jo ikke nye steder hen. Og det synes jeg i hvert fald det her kursus har givet mig redskaber til.

Kirsten Jappe – sygeplejerske Bispebjerg Palliative afdeling efter et 10 innovationsprojekt ugers :
“Kunstgreb har været rigtigt godt, idet det har været et koncentreret forløb, hvor der er arbejdet med afgrænsede emner og lavet beslutninger indenfor disse emner.Endvidere er beslutningerne iværksat med det samme med tid afsat til evaluering.Tværfagligheden var en selvfølgelighed. Kunstgreb har slået fast, at der godt kan indføres nye ting, uden at alle skal høres til mindste detalje.
Kunstgrebsinnovatøren Gitte Naur havde en stærk personlighed og var styrende på den gode måde, også i kunsten at kunne afgrænse. Dette både overfor medarbejdere og ledere. Helt fint og lærerigt.”

Birgit Villadsen- oversygeplejerske:
“Kunsten har været repræsenteret af den kreative tilgang til processen. Og Gitte formår at indtage et rum. Man kan se at hun er vant til at instruere. Jeg har været meget skeptisk over for kunstnere. Jeg tænkte: de har ingen systematik. Men det skal jeg lige love for at Gitte har. Så det med at kombinere det kreative med en systematik har måske været det mest lærerige for mit vedkommende.”