Individuel terapi

Psykoterapi er en støtte til at håndtere livet, når det gør ondt på den ene eller anden måde.

Formålet med terapien er, at du får indsigt i dig selv og kontakt til dine ressourcer og din livskraft, så du kan gå ud i verden med tillid til, at du kan træffe gode valg og tage ansvar for dit liv.

Som din terapeut er det min fornemmeste opgave at skabe et rum, hvor det føles trygt for dig at være ”dig” på alle planer. Her må gerne både grædes, grines og rases.

I terapi kan du få støtte til:

  • at komme i kontakt med dig selv. Du har brug for opmærksomhed på, hvordan du ”egentlig” har det, for at kunne tage kvalificerede beslutninger om dit liv
  • at få bevidsthed om dine tanker, overbevisninger og værdier, hvilken betydning de har for dig og de valg, du træffer
  • at håndtere en livskrise
  • sex og samlivsproblematikker

Jeg arbejder først og fremmest med udgangspunkt i gestaltterapi/eksistentiel terapi.

Udgangspunktet er din livssituation og dit ønske om udvikling – den overordnede metode er samtale.

 

Cecilia – 22 år

For mig var det rigtig godt at gå i terapi hos Gitte. Jeg følte mig altid mødt lige der, hvor jeg var og følte mig aldrig misforstået. Jeg var et sted i mit liv, hvor der var total kaos. Jeg kunne ikke selv finde hoved og hale i noget. Men med Gittes hjælp fik jeg mulighed for at se det hele lidt ude fra, at få lagt den nødvendige distance til problemerne, til at jeg kunne arbejde med dem. Gitte stillede de spørgsmål, som var nødvendige for at komme videre. Dem jeg ikke selv ville forholde mig til og dem, jeg ikke kunne se var nødvendige at forholde mig til.