Velkommen

”De fleste mennesker har et stort ønske om at være i stand til at udtrykke sig, blive forstået og brænde igennem. Mit ønske og mit job er at fremelske og understøtte dette ønske og få det til at blive til virkelighed.”

GN ser til siden

Siden 1980 har jeg arbejdet som professionel sanger og skuespiller. Det er stadigvæk sjovt – men med årene er det i stigende grad blevet meningsfuldt for mig også at bidrage til mine medmenneskers udvikling.

Som sanger, skuespiller, psykoterapeut, sangunderviser og kunstgrebsinnovatør har jeg i dag en lang række kompetencer. Jeg arbejder i det daglige med alle områderne, fungerende hver for sig.

Mine terapeutiske kompetencer – sammen med 30 års erfaring i dansk kulturliv som sanger, skuespiller og coaching/ undervisning af kunstnere – har været med til, at jeg i dag også arbejder på tværs af brancher, ikke mindst gennem min uddannelse som kunstgrebsinnovatør.

Overordnet er jeg optaget af at udvikle endnu flere indgangsvinkler til, hvordan vi mennesker kan skabe os det liv, vi inderst inde længes efter, både i vores private og vores professionelle liv.

Kig i menuen og læs mere.